Drottning

Drottningarna är av Buckfaststam. De är testade enligt Svenska Buckfast Föreningens avelsmål som munken Broder Adam tog fram i klostret Buckfast.
De stationsparade Drottningarna är parade på parningsstationer kontrollerade av Svenska Buckfast Föreningen.

År 2024 planerar vi att para Drottningarna på Mölndals Biodlarförenings parningsplats där ambitionen är att lyfta fram bin med egenskapen hög utrensning så varroatrycket minskar i samhället.

Friparade Drottningar så kallade F1 är parade på en parningsplats där de flesta av de flygande drönarna är kända vad gäller det genetiska arvet.
2-dagars larv, kläckfärdig cell och oparade Drottningar är alla från testade och kontrollerade samhällen.

Visar alla 4 resultat