Produkter

Vi kommer i år 2024 att inrikta oss på att ta fram drottningar som så långt som möjligt har VSH-egenskaper. Vi har ingått i det internationella projektet VSH-bin och tycker att vi lärt oss mycket om det som orsakar tillväxten av varroa i samhällen och vill fortsätta sprida den kunskapen samt att ta fram drottningar med VSH-egenskaper till biodlare som vill prioritera bin med höga utrensningsegenskaper. Här kan man läsa mera om VSH-projektet.

Vi kommer därmed i blygsam skala från tidigare år, ta fram paketbin och samhällen på ramar.

Kontakta oss gärna på >info@biota.se<